20.09.2016 i Tech 7 minutters læsning Har du styr på din infrastruktur? Part I

Er vores infrastruktur sikker? Er den robust overfor fejl og nedbrud? Laver vi løbende reviews af eksisterende setup og foretager eventuelle tilpasninger - eller kører det efter devisen ”if it ain’t..

Læs mere

Flere nyheder