Databehandleraftale

Har du fået tegnet en databehandleraftale?

Der er nu en uge til den nye persondataforordningen træder i kraft. Vi vil således gøre opmærksom på, at din virksomhed bør overveje, hvilke datatyper vi håndterer for jer. Hvis det omfatter personhenførbare data skal vi højst sandsynligt have tegnet en databehandleraftale, som beskriver vilkårene for vores behandling af jeres data. Personhenførbare data er alle de data overhovedet, der på noget tidspunkt gør, at man kan identificere en person.

Vi har en skabelon til dette formål, som kan rekvireres ved henvendelse til Hans Christensen – vi deler også gerne ud af vores erfaringer med at blive klar til den nye lovgivning:

 

 


Vidste du at…?

Når man registrerer en person i et CRM-system med navn, mobilnummer og e-mailadresse, påtager man sig rollen som dataansvarlig. Eller sagt på en anden måde: At du registrerer en potentiel kundes arbejdsmail uden at få samtykke til dette, vil som udgangspunkt bringe dig i konflikt med persondataforordningen.

 


 

Hvorfor Netic?

Hos Netic forstår vi data. Vi har mange års erfaring med sikker håndtering af personfølsomme data, og vi ved, at GDPR ikke kun handler om regler, men at der skal praktisk erfaring til at sikre overholdelse.

GDPR handler ikke kun om teknik, men faktisk er en stor del af arbejdet slet ikke relateret til det tekniske, men i stedet centreret om processer. Fordi vi har arbejdet med at sikre persondata i mange år, forstår vi, at de gode resultater netop kommer, når der bygges bro mellem teknik og proces.

Læs også: GDPR og CRM-systemer; samtykke og retten til at blive glemt

Del indhold