2018-01-05

Meltdown og Spectre

De fleste som følger med i dagspressen er bekendt med at det er fundet betydelige sikkerhedshuller i en række meget udbredte CPU’er.

I Netic’s datacentre benytter vi også disse CPU'er på en del udstyr og er således meget opmærksomme på risikoen forbundet hermed. Vi følger situationen nøje og udfører løbende patchning på relevante dele, i takt med at disse frigives fra producenterne.

Vores nuværende vurdering er, at risikoen for at vores kunder kan blive ramt af sikkerhedshullerne er begrænset. Vi følger udviklingen tæt.


Skulle man have spørgsmål, bekymringer e.a. opfordrer vi til at man retter henvendelse til os.
Se evt. nedenstående links for yderligere information:
https://meltdownattack.com
https://thehackernews.com/2018/01/meltdown-spectre-patches.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar