2018-01-12

Meltdown og Spectre update

I forlængelse af Meltdown og Spectre arbejder Netic fortsat målrettet for sikring af vores kunders systemer og data. Vi følger løbende op på ny viden om truslerne, herunder tilgængeligheden af patches fra vores leverandører.

Patching er igangværende og pt. udført for flere systemer. Patchning foretages hvor muligt, idet vi er opmærksomme på performance issues. Vores første prioritet er sikring af virtualiseringsplatforme, herunder shared platforme på tværs af kunder.Dernæst kommer den enkelte kundes systemer, hvor det vurderes nødvendigt, og senest i næste patchrunde.

Fokus er endvidere på systemer med ekstern adgang.

På netværkssiden oplyser vores leverandør af netværksudstyr, at de anser risikoen for middel, da der ikke kan afvikles egen kode på udstyret, samt at de vil udsende opdateringer når nødvendigt.

For at imødegå Spectre, opdateres eget slutbrugerudstyr løbende, men som kunde skal du selv være opmærksom på at sikre dette for eget udstyr. Vær blandt andet opmærksom på, at nogle ældre Windows systemer ikke længere supporteres, samt at effekten af patching af Windows er afhængigt af, at det anvendte antivirussystem foretager en ændring i registreringsdatabasen, før patchen er effektiv.

Vi følger som nævnt udviklingen tæt og har fortsat fokus på sikring af vores kunders systemer og data.

Vi opdaterer bloggen, når der er væsentlig ny viden. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar