2018-02-06

Kritisk sårbarhed fundet i Cisco firewalls - part 2

I sidste uge meldte Netic ud, at der var fundet en kritisk sårbarhed i Cisco firewalls (link til blog indlæg). Der har nu vist sig at sårbarheden er større end først antaget og at der dermed er frigivet nye patches. Netic anbefaler at man verificerer om hvorvidt man er sårbar jvf. Cisco Security Advisory og i givet fald får opdateret udstyret hurtigst muligt.

Ud over webvpn, så rammer sårbarheden bl.a. også AnyConnect, http management og IKEv2.

Sårbarheden, som er kendt som CVE-2018-0101, giver en angriber mulighed for opsnappe data som flyder igennem firewallen samt administrative rettigheder. Det er også muligt at forstyrre eksisterende drift og potentielt afvikle kode på berørte systemer. Der er altså tale om en yderst kritisk sårbarhed som vi som nævnt på det kraftigste anbefaler at få patchet. Sårbarheden har fået en CVSS score på 10, som er den højst mulige.

Til info, så er Netic allerede igang med diverse emergency changes for at patchet eget udstyr som er berørt af sårbarhederne.

For yderligere ekstern information:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180129-asa1
https://blogs.cisco.com/security/cve-2018-0101
https://www.cyberscoop.com/cisco-asa-vulnerability-worse-than-thought/

2018-02-01

Kritisk sårbarhed fundet i Cisco firewalls

Netic gør vores kunder opmærksom på, at der er fundet en kritisk sårbarhed i Cisco firewalls som vi anbefaler at få patchet hurtigst muligt. Sårbarheden rammer systemer som bruger webvpn og har dette enabled på et interface. Med andre ord systemer som anvender klient VPN funktionaliteten.

Sårbarheden, som er kendt som CVE-2018-0101, giver en angriber mulighed for opsnappe data som flyder igennem firewallen samt administrative rettigheder. Det er også muligt at forstyrre eksisterende drift og potentielt afvikle kode på berørte systemer. Der er altså tale om en yderst kritisk sårbarhed som vi som nævnt på det kraftigste anbefaler at få patchet. Sårbarheden har fået en CVSS score på 10, som er den højst mulige.

Til info, så har Netic allerede gennemført diverse emergency changes og patchet eget udstyr som var berørt af sårbarheden.

For yderligere ekstern information:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180129-asa1
https://www.nccgroup.trust/uk/about-us/newsroom-and-events/press-releases/2018/january/critical-security-vulnerability-found-in-business-firewalls/

2018-01-16

Godt nytår fra Netic

  Den 25. Maj 2018 træder EU´s nye regler om sikker håndtering af persondata i kraft. I Danmark bliver disse regler udmøntet i den nye lov om persondata - også kendt som GDPR regelsættet. Så godt som alle virksomheder kommer i en eller anden grad til at forholde sig til disse nye regler. I Netic anstrenger vi os for at sikre alle vor kunder er klar, når reglerne træder i kraft.

Vi har allerede været i dialog med mange af vores kunder, for hvem vi er databehandlere - og dermed skal have en indbyrdes databehandleraftale på plads. Er du i tvivl om hvorvidt du bør lave en databehandleraftale med Netic, så vil vi opfordre dig til at rette henvendelse. Derudover har mange valgt at benytte Netic som samarbejdspartner ift. sikring af GDPR-compliance - Vi har samlet vores erfaringer & gode råd sammen i en 360 graders guide, som vi håber du finder nyttig.
Læs Netic's 360 graders guide til GDPR her

Vi kan hjælpe dig

Hvis du er usikker på hvordan GDPR regelsættet vil påvirke din virksomhed, så anbefaler vi at booke en workshop med vores CISO/DPO Team. På en 1:1 workshop mellem din virksomhed og Netic kommer vi omkring hele processen og kan udarbejde en plan for, hvordan din virksomhed kan opnå, vedligeholde og dokumentere GDPR-compliance.
Workshoppen dækker blandt andet:
  • Introduktion til de nye regler
  • Gap-analyse ift. jeres nuværende parathed
  • Konkrete forslag til anbefalinger og handlingsplan
Fastpris: 7.500,- excl. moms/kørsel

Kontakt os for at høre mere.
Book en uforpligtende samtale
Hvorfor Netic?
Hos Netic forstår vi data. Vi har mange års erfaring med sikker håndtering af personfølsomme data, og vi ved, at GDPR ikke kun handler om regler, men at der skal praktisk erfaring til at sikre overholdelse.
GDPR handler om teknik og processer og da vi har arbejdet med at sikre persondata i mange år, forstår vi, at de gode resultater netop kommer, når der bygges bro mellem teknik og proces

2018-01-12

Meltdown og Spectre update

I forlængelse af Meltdown og Spectre arbejder Netic fortsat målrettet for sikring af vores kunders systemer og data. Vi følger løbende op på ny viden om truslerne, herunder tilgængeligheden af patches fra vores leverandører.

Patching er igangværende og pt. udført for flere systemer. Patchning foretages hvor muligt, idet vi er opmærksomme på performance issues. Vores første prioritet er sikring af virtualiseringsplatforme, herunder shared platforme på tværs af kunder.Dernæst kommer den enkelte kundes systemer, hvor det vurderes nødvendigt, og senest i næste patchrunde.

Fokus er endvidere på systemer med ekstern adgang.

På netværkssiden oplyser vores leverandør af netværksudstyr, at de anser risikoen for middel, da der ikke kan afvikles egen kode på udstyret, samt at de vil udsende opdateringer når nødvendigt.

For at imødegå Spectre, opdateres eget slutbrugerudstyr løbende, men som kunde skal du selv være opmærksom på at sikre dette for eget udstyr. Vær blandt andet opmærksom på, at nogle ældre Windows systemer ikke længere supporteres, samt at effekten af patching af Windows er afhængigt af, at det anvendte antivirussystem foretager en ændring i registreringsdatabasen, før patchen er effektiv.

Vi følger som nævnt udviklingen tæt og har fortsat fokus på sikring af vores kunders systemer og data.

Vi opdaterer bloggen, når der er væsentlig ny viden. 

2018-01-05

Meltdown og Spectre

De fleste som følger med i dagspressen er bekendt med at det er fundet betydelige sikkerhedshuller i en række meget udbredte CPU’er.

I Netic’s datacentre benytter vi også disse CPU'er på en del udstyr og er således meget opmærksomme på risikoen forbundet hermed. Vi følger situationen nøje og udfører løbende patchning på relevante dele, i takt med at disse frigives fra producenterne.

Vores nuværende vurdering er, at risikoen for at vores kunder kan blive ramt af sikkerhedshullerne er begrænset. Vi følger udviklingen tæt.


Skulle man have spørgsmål, bekymringer e.a. opfordrer vi til at man retter henvendelse til os.
Se evt. nedenstående links for yderligere information:
https://meltdownattack.com
https://thehackernews.com/2018/01/meltdown-spectre-patches.html

2017-08-14

Er din virksomhed klar til den nye persondataforordning (GDPR)?

Trifork og Netic har taget implementering af Persondataforordningen (GDPR) fra informativ regelsnak til praktik i workshop format.
Vi hjælper virksomheder, der skal have gennemført GDPR implementeringen i organisationen, eller som vil have testet om de tiltag de har iværksat også er tilstrækkelige, og vi har hands-on erfaring fra egen organisation! Vi tilbyder bl.a. en workshop til en yderst attraktiv pris, der behandler følgende: - Kortlægning af væsentligste datasamlinger - Review af aktuelt sikkerhedsniveau, både ift. politikker, procedurer og udvalgt teknologi - Anbefalinger til sikring af compliance - Udkast til security roadmap med tid og økonomi Fokus er på praktisk, effektiv implementering og giver ledelsen et oplyst grundlag for at beslutte fremtidige tiltag. Hvorfor Netic? Fordi vi har mange års inhouse praktisk erfaring med sikker håndtering af persondata, og desuden kan hjælpe igennem alle faser af projektet - fra analyse til drift af compliance. Det er ikke bare endnu en rapport, men reel udfordring af organisationen eller processen, og en mulighed for at få drøftet konkrete tekniske it-løsninger, der kan lette organisationens arbejde med GDPR.
Er I allerede godt i gang? Se nedenstående link for yderligere eksempler på vores ydelser ift. GDPR.

GDPR datablad

2017-02-24

Beskyt virksomheden mod ransomware - Cisco UmbrellaHvis bare man har fulgt en lille smule med i nyhederne det seneste år, så kan man ikke undgå at have hørt om ramsomware. Vi bliver nærmest bombarderet med artikler, f.eks.


Ransomware er blevet "det nye sort" for cyberkriminelle, da indtægt vs. risiko for at blive pågrebet, er meget favorabel i den kriminelles favør. Det forventes at de kriminelles fortjeneste vil overstige 1 milliard dollar i 2017 alene. Det er derfor heller ikke underligt at vi så en 30-dobling af antallet af ransomware varianter i 2016 alene.

Kilde: Proofpoint


Dertil kommer alle de andre trusler så som virus og trojanere som vi hidtil har været vandt til, samt den ufattelige mængde af usikre IoT devices som dagligt bliver kompromitteret og lavet om til botnet-zombies. Vores traditionelle forsvarsmekanismer så som firewalls og antivirus er ikke længere nok for at beskytte os mod disse trusler. Ofte er det netop virksomhedernes egne medarbejdere som ved et uheld er skyld i ransomware udbrud i virksomheden. Selv om medarbejderne burde "vide bedre" end at trykke på links i mails eller åbne filer man ikke ved er 100% i orden, så sker det i praksis jævnligt. Det kræver blot én uforsigtig medarbejder! Samtidig er bagmændende blevet meget bedre til at lave mails og hjemmesider som er "skræddersyet" til virksomhederne (targeted phishing). Et andet fif som de benytter sig af er jobansøgninger til stillingsopslag. HR afdelingen er vandt til at åbne diverse filtyper (pdf, docs, xls etc.) ifm. ansøgningerne. En anden udbredt metode til at distribuere ransomware er via inficerede reklamer på velbesøgte hjemmesider (malvertising).


Et typisk hændelsesforløb for en ransomware infektion starter som sagt oftest ved at en medarbejder trykker på et link i en phishing e-mail eller på en hjemmeside. Dette starter et lille program eller åbner en hjemmeside hvor selve ransomwarens payload ligger. Hvis ransomwaren eksekveres successfuld, så vil denne gå i gang med, i bedste fald at kryptere den pågældende maskine, i værste fald hele virksomhedens maskiner. Herefter får man en besked om at betale et større eller mindre beløb for at få dekrypteret ens data. Hvis man har en fornuftig backup løsning (og som ikke også er blevet kompromitteret), så kan man genetablere ens data fra backup. Dette vil dog kræve en del arbejde for at komme tilbage til status quo, hvor virksomheden i større eller mindre grad ligger stille med tilsvarende tab til følge. Under alle omstændigheder vil alle nye data, siden sidste backup, være tabt. Alternativt kan man vælge at betale løsepengene og håbe på at de kriminelle både kan og vil dekryptere dataene. Det bedste ville selvfølgelig være at alle undlod at betale, da det så ikke ville kunne betale sig for bagmændende at fortsætte med at lave ransomware, men undersøgelser viser at omkring 50% vælger at betale. Men selv om virksomheden får sine data igen, er der ingen garanti for at der ikke ligger en rest af ransomware tilbage som eksekveres igen på et senere tidspunkt. Jvf. Cisco's cybersikkerhedsrapport for 2017, så fortæller 29% af ramte virksomheder at have mistet omsætning ifm. et angreb, og 22% siger de har mistet kunder i størrelsesordenen af op til 20% af kundebasen.


Som supplement til de traditionelle sikkerhedsmekanismer, skal vi altså stoppe angrebene inden de overhovedet kan eksekveres. Virksomheders seneste våben mod disse trusler er DNS, nærmere bestemt Cisco Umbrella, som er baseret på OpenDNS. Cisco Umbrella fungerer i korte træk ved at stoppe adgang til sider med malware eller ved at forhindre virus og ransomware i at få fat i deres payloads. Måden dette opnås ved, er at stoppe adgang på DNS niveau. Fælles for alle typer hardware og software er, at disse benytter DNS til at navigere Internettet. For dem som ikke måtte være helt så teknisk minded, så kan DNS sammenlignes med en telefonbog (jep, den store bog som vi brugte så ofte inden alle vores numre blev gemt i vores smartphones). Vi som mennesker kan oftest ikke huske alle numrene i hovedet, men vi kender navnet på den person vi vil have fat i. Derfor brugte vi telefonbogen til at slå nummeret op med. På samme måde, så har vi ofte svært ved at huske IP adresserne i hovedet (især nu når IPv6 bliver mere og mere udbredt). Det er nok de færreste der skriver http://157.240.1.35 i vores browser når vi vil tilgå facebook.com. I stedet anvendes DNS navne som facebook.com og google.com når vi vil tilgå sider. Vores maskiner skal dog bruge en IP adresse og til dette anvendes DNS som er en sammenkædning mellem DNS navn og IP adresse, på samme måde som telefonbogen var en sammenkædning af navn og telefonnummer. Det som Cisco Umbrella i korte træk gør, er at forhindre vores maskiner i at få fat i den rette IP adresse, når man forsøger at tilgå en side som er kendt for at have f.eks. malware. I stedet ledes brugeren hen til en side som fortæller at adgang er blokeret pga. malware. Det samme gør sig også gældende hvis f.eks. noget ransomware forsøger at tilgå siden hvor dens payload ligger. Den får simpelt hen ikke den rigtige IP adresse retur og dermed heller ikke noget der kan afvikles på brugernes maskiner, samtidig med at virksomheden advares om at en maskine formentlig er inficeret.Hvordan kommer man som virksomhed så igang med Cisco Umbrella. Det er såmend ret simpelt. Man vælger hvilken licens der passer til virksomheden samt hvor mange brugere licensen skal gælde for. Herefter er der blot tilbage at ændre virksomhedens nuværende DNS servere til Cisco Umbrella's servere. Jeg tror ikke der findes mange sikkerhedsprodukter som er så nemme at implementere som denne. Hvis man også ønsker at udvide sikkerheden til virksomhedens brugere når de er på farten, integration mod virksomhedens Active Directory eller har specielle behov for sider der ikke må tilgås, så kræver det en smule mere konfiguration, men alt i alt er det uhyre simpelt at sætte op og man får meget sikkerhed for pengene. Det er altså ikke nødvendigt at installere en masse programmer for at beskytte alle typer enheder, herunder dem som ikke understøtter brug af agenter. Det gælder også for udefrakommende som er på gæste-wifi (I anvender vel ikke jeres interne wifi til gæster, vel?), IoT devices, industrielle maskiner m.m. Virksomheden får også adgang til diverse rapporteringsværktøjer, som viser hvor mangle trusler der er blevet afværget, hvilke typer sider medarbejderne surfer på, hvilke cloud tjenester der anvendes, trafikmønstre m.m.

Dette var lidt om Cisco Umbrella, som virkelig kan gøre en forskel hvad angår virksomhedens muligheder for at imødegå nytidens trusselbillede. Løsningen kan ikke stå alene, så firewalls, backup, uddannelse, segmentering, patch management, log management m.m. har stadigvæk deres berettigelse i virksomhedens samlede forsvar, men den tilfører en ekstra dimension som traditionelle sikkerhedsprodukter ikke kunne levere - en reel beskyttelse mod ransomware og trojanere.

Skulle I have fået lyst til at vide mere om Cisco Umbrella eller se en demo, er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os på tlf. 9635 4595 eller info@netic.dk.